Naar de inhoud

Opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige

#Kiesvoordezorg - Instroom B

#kiesvoordezorg of Instroom B is een opleidingsproject speciaal voor werknemers van buiten de zorgsectoren die zorgkundige of verpleegkundige willen worden. Droomde je al van een carrière in de zorg? Dit project kan het zetje zijn dat je nodig hebt.

Met een studiebeurs en een loon kan jij je omscholen zonder financiële zorgen. En omdat je een arbeidscontract afsluit voordat je aan je studie begint, kan je meteen aan je nieuwe carrière beginnen.

Wat is #kiesvoordezorg precies?

#kiesvoordezorg moedigt mensen van buiten de zorgsector die niet voor een lokaal openbaar bestuur werken aan om een nieuwe loopbaan als zorgkundige of verpleegkundige te beginnen. Het is te vergelijken met het gelijknamige project #kiesvoordezorg van de private sector Nieuw venster .

Je sluit eerst een arbeidsovereenkomst met een werkgever binnen de openbare zorgsector. Daarna begin je aan een voltijds opleidingstraject tot zorgkundige of verpleegkundige.

Diploma behaald? Dan blijf je in dienst bij de werkgever waarmee je een arbeidsovereenkomst afgesloten hebt.

En wat is de zorgsector precies?

Onder ‘zorgsector’ verstaan we: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra, dagverzorgingscentra.

Hoe stap je in #kiesvoordezorg voor de openbare sector?

Wat biedt het project #kiesvoordezorg concreet?

Je krijgt de mogelijkheid om je om te scholen mét een inkomen. Het traject biedt je volgende voordelen:

 • een beurs van maximaal 1.200 euro bruto voor je schoolkosten;
 • een arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de zorgsector;
 • loon-en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de sector;
 • tijd om je te focussen op je studies: je werkt niet tijdens het schooljaar.

Ja, je hebt recht op evenveel vakantie (wettelijk en bijkomend) als wanneer je niet in opleiding zou zijn.

Tijdens het schooljaar moet je niet werken zodat je je helemaal kan concentreren op je studies. Je neemt je jaarlijks verlof op tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden, de dagen waarop je niet met vakantie bent, werk je bij je werkgever.

Als je een tweede zit hebt, krijg je voorrang om je dagen jaarlijkse vakantie op te nemen in augustus.

Als je aangeworven wordt binnen #kiesvoordezorg, heb je recht op een ‘wijziging van de aard van je prestaties met behoud van loon’. Dat wil zeggen dat je betaald wordt terwijl je niet werkt: je volgt immers je opleiding. Het recht start op de eerste dag van het schooljaar, het academiejaar of de module die je volgt, en eindigt op de laatste dag van de eerste zittijd of van de module.

Als je een tweede zittijd moet afleggen of stages moet doen na het einde van de eerste zittijd, behoud je dat recht.

Wat voor loon krijg je dan in de openbare zorgsector?

Als werknemer in opleiding heb je recht op alle geldende loon- en arbeidsvoorwaarden bij de werkgever bij wie je in dienst getreden bent. Tijdens de opleiding betaalt je werkgever jou:

 • je geïndexeerde brutoloon (met eventuele haard- of standplaatsvergoeding en loonschaalverhogingen);
 • een eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • alle sociale voordelen toegekend aan het personeel van je werkgever, zoals maaltijdcheques, verzekering bijkomend pensioen, enzovoort;
 • een vergoeding voor woon-werkverkeer tussen je thuis en je school of stageplaats.

Je hebt tijdens je opleiding geen recht op vergoedingen voor onregelmatige prestaties of vergoedingen voor zaterdagwerk, zondagwerk of werk op feestdagen.

Loonschalen

Je wordt betaald volgens de loonschalen gelijkwaardig aan:

 • het IFIC-barema van categorie 10 (voor de opleiding zorgkunde)
 • het IFIC-barema van categorie 10 tijdens het eerste studiejaar, en categorie 11 vanaf het tweede studiejaar (voor de opleiding verpleegkunde)

Belangrijk: verplichtingen tegenover je werkgever

Je moet aan je werkgever bewijzen dat je je tijd wel degelijk gebruikt om je om te scholen.

Lever dus de volgende attesten op tijd af aan je werkgever:

 • het inschrijvingsbewijs van de school, binnen de 15 dagen na het begin van het schooljaar;
 • het trimestriële bewijs van nauwgezetheid (= bewijs van de school dat je de lessen regelmatig bijwoont), binnen de 15 dagen na het einde van ieder schooltrimester;
 • je attest van slagen of niet-slagen, binnen de 15 dagen na het einde van elke module of na het einde van het schooljaar;
 • bij tweede zittijd (bachelor): een attest waaruit blijkt dat je een tweede zittijd moet afleggen, in te dienen binnen de 15 dagen na het einde van de eerste zittijd. Binnen de 15 dagen na het einde van de tweede zittijd lever je opnieuw een attest van slagen of niet-slagen.
Als je die bewijzen niet levert, kan je werkgever je loon schorsen.

Werken na je opleiding

Je werkgever verbindt zich ertoe om jou werk te geven als zorgkundige of verpleegkundige als je geslaagd bent voor je opleiding. Je werkgever belooft ook je te betalen volgens de loonschaal die van toepassing is op de functie die je uitoefent.

Je studiejaren in #kiesvoordezorg tellen mee voor de bepaling van je anciënniteit. Je loonschaal moet daaraan aangepast zijn.

Terug naar boven