Naar de inhoud

Opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige

Project 600
De inschrijvingen zijn open en sluiten op 1 april 2024.

Project 600 is een opleidingsproject tot zorgkundige of verpleegkundige, speciaal voor werknemers die in de openbare zorgsector werken. Zou je je omscholen tot zorgkundige of verpleegkundige als je je loon behoudt tijdens je studies? Grijp dan nu je kans en stap in Project 600. In dit project blijft je werkgever je loon uitbetalen terwijl je je opleiding volgt.

Je werkgever krijgt een financiële tussenkomst om een vervanger aan te stellen tijdens jouw afwezigheid.

Kom je in aanmerking voor Project 600?

Op 31 augustus moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je werkt in de openbare zorgsector.
 • Je werkt minstens halftijds.
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring in de federale zorgsector (privé of openbaar).
 • Je hebt geen brevet, graduaat of bachelordiploma verpleegkunde.
 • Je hebt nog een loopbaan van minstens 5 jaar per studiejaar in het vooruitzicht.
 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs.

En wat is de zorgsector precies?

Onder ‘zorgsector’ verstaan we: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra, dagverzorgingscentra.

Zo doe je je aanvraag voor Project 600

Studies zorgkundige of verpleegkundige: wat betekent het voor jou?

De opleiding tot zorgkundige is ofwel een deeltijds traject waarbij je de opleiding combineert met (de helft van) je huidige werkuren. In dat geval duurt de opleiding maximaal 2,5 jaar. Ofwel kies je voor een voltijds traject waarbij de opleiding maximaal 1,5 jaar mag duren in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, en maximaal 2 jaar in het onderwijs van de Franse gemeenschap.

De opleiding tot verpleegkundige is een voltijds traject. Deze studie mag maximaal 4 jaar duren voor een bachelor. Voor een graduaat duurt het traject maximaal 3 jaar in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, en maximaal 3,5 jaar in het onderwijs van de Franse gemeenschap.

Voor de opleiding tot zorgkundige

Je kan in aanmerking komen voor een verkort traject door een vorige opleiding (bijvoorbeeld logistiek assistent) of omdat je bepaalde werkervaring hebt. Je moet dat bij de school navragen.

Voor de opleiding tot verpleegkundige

Als je al een deelcertificaat verpleegkunde hebt, kan je een opleiding van minder dan 3 of 4 jaar volgen.

Als je certificaat meer dan 5 jaar oud is, vragen we je om toch de volledige opleiding te volgen. Schrijf je in als vrije student voor de opleidingsperiode waarvoor je al een certificaat behaald hebt. Je examenresultaten en het advies van de school moeten bewijzen dat je het niveau hebt om de studies verder te zetten.

Je behoudt je huidige loon en de voordelen die in je huidige overeenkomst staan. Het gaat dan om je geïndexeerd brutoloon, rekening houdend met de haard- of standplaatstoelage en loonschaalverhogingen, je eindejaarspremie, je attractiviteitspremie, je vakantiegeld, en alle sociale voordelen zoals maaltijdcheques (met uitzondering voor de dagen van gewettigde afwezigheid), verzekering, bijkomend pensioen, hospitalisatieverzekering, enzovoort.

Krijg je een vergoeding voor je woon-werkverkeer, dan krijg je die ook voor je verplaatsingen van en naar school.

In een voltijds opleidingstraject, heb je enkel recht op een vergoeding voor onregelmatige prestaties en avondprestaties, of op vergoedingen voor weekendwerk of werk op feestdagen wanneer je aan het werk bent in de maanden juli/augustus/september.

Je werkgever kan je ook een tussenkomst in je studiekosten geven, maar is dat niet verplicht.

Studeer je voor zorgkundige in het deeltijds traject, dan is je opleiding deeltijds en blijf je aan de slag in je huidige job, maar tijdens het schooljaar word je voor de helft van je werktijd vrijgesteld om je opleiding te volgen.

Studeer je voltijds voor zorgkundige of volg je de opleiding verpleegkundige dan is jouw opleiding voltijds. Tijdens het schooljaar mag je daarom niet werken tijdens je studies. Je moet wel normaal werken in juli, augustus en september, behalve op de dagen dat je vakantie neemt.

Tijdens je opleiding mag je niet beginnen werken als zelfstandige, of werk aannemen als uitzendkracht, of een nieuwe job als werknemer beginnen.

Ja, je hebt recht op evenveel vakantie (wettelijk en bijkomend) als wanneer je niet in opleiding zou zijn.

Je vraagt je vakantiedagen aan bij je werkgever zoals bepaald in je arbeidsreglement.

Je studeert deeltijds voor zorgkundige

Je mag je vakantie opnemen in juli en augustus, en op dagen waarop je moet werken.

Je studeert voltijds voor zorgkundige of verpleegkundige

Je moet je vakantie opnemen in juli, augustus en september, voordat het schooljaar begint. In de schoolvakanties buiten de zomermaanden hoef je geen vakantie te nemen. Die worden aanzien als opleidingsperiodes.

Als je herexamens zou hebben, krijg je voorrang om je vakantiedagen op te nemen in augustus.

Als je aanvaard wordt voor Project 600, moet je je vakantiedagen opnemen voordat je opleiding start. Gaat dat niet, dan heb je het recht om ze op te nemen tijdens de maanden juli, augustus en september die volgen op het jaar waarin je de opleiding begonnen bent. De vakantiedagen die je niet opgenomen hebt, kunnen ook uitbetaald worden.

Van school veranderen binnen hetzelfde opleidingsniveau mag enkel na het behalen van de module of het schooljaar (bij de bacheloropleiding).

Van opleidingsniveau, dus ook van school veranderen is in sommige gevallen mogelijk. Elke concrete situatie moet bekeken worden in samenspraak met de (nieuwe) school. Het kan alleen als de opleidingsduur, goedgekeurd door ‘Project 600’, hierdoor niet verlengd wordt.

Ben je geselecteerd?

Het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ selecteert de kandidaten. Het aantal plaatsen is beperkt.

Je krijgt in juni een brief om te zeggen dat je wel of niet geselecteerd bent. Ben je bij de selectie? Dan mag je je inschrijven op school en aan je opleiding beginnen.

Project 600 heeft zijn eigen reglement dat je moet aanvaarden (je werkgever krijgt er ook een).

Niet geselecteerd? Je kan je bij een volgende selectie opnieuw kandidaat stellen.

Belangrijk: verplichtingen tegenover je werkgever

Je moet aan je werkgever bewijzen dat je je tijd wel degelijk gebruikt om je om te scholen voor je opleiding.

Lever dus de volgende attesten op tijd af aan je werkgever:

 • het inschrijvingsbewijs van de school, binnen de 15 dagen na het begin van het schooljaar;
 • het trimestriële bewijs van nauwgezetheid (= bewijs van de school dat je de lessen regelmatig bijwoont), binnen de 15 dagen na het einde van ieder schooltrimester;
 • je attest van slagen of niet-slagen, binnen de 15 dagen na het einde van elke module of na het einde van het schooljaar;
 • bij tweede zittijd (bachelor): een attest waaruit blijkt dat je een tweede zittijd moet afleggen, in te dienen binnen de 15 dagen na het einde van de eerste zittijd. Binnen de 15 dagen na het einde van de tweede zittijd lever je opnieuw een attest van slagen of niet-slagen.
Als je die bewijzen niet levert, kan je werkgever je loon schorsen.

Attesten gewettigde afwezigheid

Als je afwezig bent wegens ziekte, omstandigheidsverlof enzovoort, moet je daarvan een attest bezorgen aan de school én je werkgever. Voor jezelf bewaar je best een kopie. Het arbeidsreglement blijft van toepassing gedurende de periode van je opleiding, ook voor afwezigheden.


Na je opleiding

Als je je diploma behaald hebt, betaalt je huidige werkgever je in principe uit in het barema dat overeenkomt met je diploma, op voorwaarde dat er een betrekking openstaat.

Het barema moet minstens overeenstemmen met de anciënniteit die je zou gehad hebben als je niet in opleiding was geweest. Je werkgever moet zich daarbij houden aan de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Je hebt je ertoe verbonden om na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige of zorgkundige, voltijds of deeltijds, binnen de zorgsector.

In de regel mag je niet langer studeren dan oorspronkelijk overeengekomen. Je mag een module of een gedeeltelijk of volledig schooljaar (zorgkundige of bachelor) niet opnieuw doen. Als je niet geslaagd bent, moet je onmiddellijk je werkgever contacteren en weer aan het werk gaan.

Je kan wel nog opgenomen worden in het project voor de volgende schooljaren of modules als je je niet-geslaagde schooljaar of module opnieuw doet op eigen initiatief en ervoor slaagt. Die kans krijg je maar één keer. Je moet je jaar dan opnieuw doen meteen na het jaar waarin je niet slaagde.

Ben je niet geslaagd of heb je je opleiding stopgezet door uitzonderlijke omstandigheden buiten jouw wil om? Dan kan je aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector vragen om je een tweede kans te geven. Leg je situatie uit in een brief aan het beheerscomité van het fonds. Het beheerscomité zal je zaak in overweging nemen en zijn gemotiveerde beslissing aan jou en je werkgever overmaken.

Waar kan je terecht met vragen?

Algemene inlichtingen

Dirk Peynsaert

Hulp nodig tijdens je studies, of vragen over je opleidingstraject?

Tijdens je opleiding kan je een beroep doen op een pedagogisch begeleider die:

 • je opvolgt en steun biedt;
 • zoekt naar oplossingen voor de moeilijkheden die je tijdens je opleiding ondervindt;
 • fungeert als tussenpersoon tussen jou, de school en het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel.

Begeleider regio Oost- en West-Vlaanderen

Christelle Rodrigus

Begeleider regio Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Nederlandstalig Brussel

Jolien Vanschoenwinkel

De begeleider komt op de scholen langs om de studenten op te volgen. Je kan ook altijd een individueel gesprek aanvragen. Elke situatie wordt discreet en vertrouwelijk behandeld.

Terug naar boven