Naar de inhoud

Rapport van vereenvoudigde audit

Algemene informatie

URL van de website
www.formations-soins-publics.be, www.opleidingen-openbare-zorg.be
Datum van de controle
26 Januari 2024
Aantal gecontroleerde pagina's
31

Toegankelijkheidscontrole

1. Waarneembaar

De inhoud van het web wordt beschikbaar gesteld aan de zintuigen - het zicht, het gehoor en/of de aanraking.

1.1 Tekstalternatieven

Zorgen voor tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele inhoud, zodat deze kan worden gewijzigd in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taalgebruik.

1.1.1 Niet-tekstuele content
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Tekstalternatieven bieden voor de gebiedselementen van een image map 0 0 H24 Nieuw venster
Geef een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft 0 0 H30 Nieuw venster
Gebruik het alt-attribuut op het img element 0 0 H37 Nieuw venster
Gebruik een leeg alt-attribuut zonder titelattribuut op een img-element voor afbeeldingen die door assistentietechnologieën moeten worden genegeerd 0 0 H67 Nieuw venster
Gebruik een alt-attribuut op een afbeelding die wordt gebruikt als een verzendknop 0 0 H36 Nieuw venster
Combineer een afbeelding en een linktitel voor dezelfde bron in één enkele link 0 0 H2 Nieuw venster
Gebruik de body van het objectelement 0 0 H53 Nieuw venster
Geef een tekstequivalent voor het applet-element 0 0 H35 Nieuw venster

1.3 Aanpasbaar

Creëer inhoud die op verschillende manieren kan worden gepresenteerd (bv. vereenvoudigde lay-out) zonder dat er informatie of structuur verloren gaat

1.3.1 Informatie en relaties
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik van semantische markeringen om benadrukte of speciale tekst te markeren 0 0 H49 Nieuw venster
Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren 0 0 H63 Nieuw venster
Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen 0 0 H43 Nieuw venster
  • Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen
  • Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren
0 0 H43 Nieuw venster   H63 Nieuw venster
Met behulp van het samenvattingsattribuut van het tabel-element kunt u een voorbeeld van een gegevenstabel bekijken 0 0 H73 Nieuw venster
Gebruik het caption-element om een tabeltitel te koppelen aan tabelgegevens 0 0 H39 Nieuw venster
  • Gebruik het caption-element om een tabeltitel te koppelen aan tabelgegevens
  • Met behulp van het samenvattingsattribuut van het tabel-element kunt u een voorbeeld van een gegevenstabel bekijken
0 0 H39 Nieuw venster   H73 Nieuw venster
Geef een beschrijving van de veldgroepen met behulp van de fieldset- en legend-elementen 0 0 H71 Nieuw venster
Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren. 0 0 H42 Nieuw venster
Failure of Success Criterion 1.3.1 due to the use of role presentation on content which conveys semantic information 0 0 F92 Nieuw venster
Gebruik van het label-element om labels te associëren met formuliervelden 0 0 H44 Nieuw venster
Het mislukken van de succescriteria 1.3.1 en 4.1.2 had te maken met het feit dat de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen is. 0 0 F68 Nieuw venster

1.4 Onderscheidbaar

Vereenvoudig de visuele en auditieve perceptie van de inhoud door de gebruiker, met name door de voorgrond van de achtergrond te scheiden

1.4.3 Contrast (Minimum)
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van ten minste 3:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond 0 0 G145 Nieuw venster
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond 0 0 G18 Nieuw venster

2. Bedienbaar

Maak alle functies toegankelijk via het toetsenbord.

2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers voldoende tijd om inhoud te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Falen van de succescriteria 2.2.1 en 2.2.4 van een meta-omleiding met een tijdsvertraging 0 0 F40 Nieuw venster
Falen van de succescriteria 2.2.1, 2.2.4 en 3.2.5 voor het gebruik van meta refresh met een tijdsvertraging 0 0 F41 Nieuw venster
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Falen van het succescriterium 2.2.2 door het gebruik van het blink-element 0 0 F47 Nieuw venster

2.4 Navigeerbaar

Bied manieren om gebruikers te helpen navigeren, inhoud te vinden en te bepalen waar ze zich bevinden.

2.4.1 Blokken omzeilen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Met behulp van het titelattribuut van het kader en de iframe-elementen 0 0 H64 Nieuw venster
  • Voeg een link toe aan de bovenkant van elke pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan
  • Voeg een link toe aan het begin van een herhaald inhoudsblok om naar het einde van dat blok te gaan
  • Voeg links toe aan de bovenkant van de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan
0 0 G1 Nieuw venster   G123 Nieuw venster   G124 Nieuw venster
2.4.2 Paginatitel
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Geef een titel met behulp van het titelelement 0 0 H25 Nieuw venster
2.4.8 Location
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Using the link element and navigation tools 0 0 H59 Nieuw venster

3. Begrijpelijk

De informatie en het gebruik van de interface zijn begrijpelijk

3.1 Leesbaar

Maak tekstinhoud leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik van taalattributen in het html-element 0 0 H57 Nieuw venster
3.1.2 Taal van de onderdelen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik taalattributen om taalveranderingen te identificeren 0 0 H58 Nieuw venster
3.1.6 Pronunciation
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Using the ruby element 0 0 H62 Nieuw venster

3.2 Voorspelbaar

Make Web pages appear and operate in predictable ways.

3.2.2 Bij input
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Zorg voor een verzendknop 0 0 H32 Nieuw venster

4. Robuust

De inhoud kan op betrouwbare wijze worden gebruikt door een grote verscheidenheid aan gebruikers, inclusief technologieën.

4.1 Compatibel

Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies.

4.1.1 Parsen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Falen van het succescriterium 4.1.1 met betrekking tot de duplicatie van de waarden van het type ID 0 0 F77 Nieuw venster
4.1.2 Naam, rol, waarde
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik van formulierelementen en links 0 0 H91 Nieuw venster
Terug naar boven